De Spil woonvoorziening
voor mensen met mogelijkheden!

De Spil is een stichting zonder levensbeschouwelijke achtergrond met een vernieuwend
aanbod in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2013 zijn de eerste twee woonlocaties in Vlaardingen geopend.

De Spil in een notendop

  • 24-uurs zorgverlening aan licht/ matig tot ernstig verstandelijk beperkten
  • kleinschalig wonen middenin de wijk
  • iedereen is welkom, wij streven naar diversiteit
  • uitgaan van de mogelijkheden van bewoners en niet van hun beperkingen
  • bewoners aanmoedigen en activeren
  • professionele en ervaren begeleiders
Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!