2013-09-18 15.58.53

Aanmelden

Heb je belangstelling om bij De Spil te komen wonen? Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken in een van onze huizen. Neem contact op met Astrid van Rij (06-33102451 of info@despilwoonvoorziening.nl). We verstrekken je graag meer informatie en/of maken een afspraak om de mogelijkheden samen door te spreken.

Belangrijk om te weten:

  • De Spil is een woonvoorziening voor mensen met een lichte/ matige tot ernstige verstandelijke beperking.
  • Om bij ons te kunnen wonen moet je beschikken over een pgb (persoonsgebonden budget) of een Wajong-uitkering.
  • Wij hebben altijd een intakegesprek en een huisbezoek. Dat doen we om goed te kunnen beoordelen of je bij De Spil op de juiste plek bent.
Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!