Financiering

Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee je zelf de verzorging en begeleiding kan inkopen die je nodig hebt. Het is bedoeld voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg(Wlz)  In bepaalde situaties is een pgb vanuit de particuliere zorgverzekering mogelijk. Je dient het pgb altijd zelf aan te vragen (www.pgb.nl).

Woonkosten en Wajong-uitkering
De kosten voor het wonen betaal je met een Wajong-uitkering of uit eigen middelen.

Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!