Financiering

De Spil beschikt reeds over een AWBZ-erkenning en is in overleg met het zorgkantoor om zorg in natura (ZIN) mogelijk te maken. Zodra ZIN mogelijk is melden we dat op deze website.
De kosten van zorg en begeleiding worden nu door de overheid vergoed via het zogenaamde persoonsgebonden budget (pgb). Voor de woonkosten kun je een Wajong-uitkering aanvragen.

Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee je zelf de verzorging en begeleiding kan inkopen die je nodig hebt. Het is bedoeld voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg(Wlz)  In bepaalde situaties is een pgb vanuit de particuliere zorgverzekering mogelijk. Je dient het pgb altijd zelf aan te vragen (www.pgb.nl).

Woonkosten en Wajong-uitkering
De kosten voor het wonen betaal je met een Wajong-uitkering of uit eigen middelen.

Richtlijnen voor onze huur- en servicekosten (per 25-03-2016 ):

  • Kamerhuur 300 euro per maand
  • Maaltijden 225 euro per maand
  • Servicekosten 125 euro per maand
  • Totaal 650 euro per maand
Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!