Links voor meer informatie

  • Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget:
    www.pgb.nl.
  • MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met vragen over o.a. opvoeding, werken, wonen, regelgeving en geldzaken: www.mee.nl.
  • Op de website www.rijksoverheid.nl/wajong vindt u meer informatie over de Wajong-uitkering.
  • Het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking heeft een website waar veel informatie te vinden is voor cliĆ«nten, ouders en verwanten: www.verstandelijkbeperkt.nl.
Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!