Kwaliteit van zorg

Woonvoorziening De Spil levert zorg van hoge kwaliteit. We bewijzen graag dat we voldoen aan de kwaliteitsnormen die voor onze branche zijn opgesteld. Daarom laten we ons zodra dat mogelijk is toetsen door het HKZ om het HKZ-keurmerk te verkrijgen.

AWBZ-erkenning
In het besluit zorgafspraken heeft De Spil een AWBZ-erkenning gekregen
voor de volgende artikelen:

  • artikel 4: Persoonlijke verzorging
  • artikel 5: Verpleging
  • artikel 6: Begeleiding
  • artikel 8: Behandeling
  • artikel 9: Verblijf

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door nieuwe regelgeving. Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nabij nodig hebben. Het Centrum indicatiestelling (CIZ)gaat volgens het wetsvoorstel Wlz bepalen of iemand recht heeft op zorg vanuit de Wlz. De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren.

Meer informatie over de AWBZ vindt u op de website Rijksoverheid.nl.

Klachtenprocedure
De Spil heeft net als andere zorginstellingen een klachtenprocedure. Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken kunt u dat altijd met ons bespreken. Spreek een van de begeleiders aan of neem contact op met Astrid van RijĀ  (06-33102451, bestuur ). Komen we er samen niet uit dan kunt u formeel een klacht indienen.

Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!