Organisatie

Stichting De Spil Woonvoorziening is opgericht op 23 oktober 2012 in Vlaardingen.
De stichting realiseert kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een lichte/ matige tot ernstige verstandelijke beperking. De groepen bestaan uit vijf tot negen personen. De Spil moedigt de bewoners aan en ondersteunt hen om hun mogelijkheden volop te benutten.

De eerste twee huizen werden geopend in het voorjaar van 2013. Initiatiefnemers van De Spil zijn Marja Fritsch ( in memoriam) en Astrid van Rij, twee enthousiaste en ervaren zorgprofessionals.

Directie

Samira Joual

Ferry Joual

Bestuur

Mw. J.N.M. van Rij

Raad van Toezicht
Mw. I.M. Rodenberg – van der Schans, docent Albeda en EHBO (voorzitter)

Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!