Organisatie

Stichting De Spil Woonvoorziening is opgericht op 23 oktober 2012 in Vlaardingen.
De stichting realiseert kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een lichte/ matige tot ernstige verstandelijke beperking. De groepen bestaan uit zes tot negen personen. De Spil moedigt de bewoners aan en ondersteunt hen om hun mogelijkheden volop te benutten.


Directie :
Mw. J.N.M. van Rij
Hr. F.F. Joual

Bestuur :
Mw. J.N.M. van Rij

Raad van Toezicht
Mw. I.M. Rodenberg – van der Schans, docent Albeda en EHBO (voorzitter)

Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!