Visie

De Spil is opgericht door twee ondernemende dames met een jarenlange ervaring in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Enerzijds vanuit de wens om zelf te ondernemen, maar ook vanuit het idee dat het anders en beter kan. Kleinschaliger, doelmatiger en persoonlijker. De Spil wil een alternatief bieden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onze visie

  • kleinschalig wonen middenin de wijk
  • iedereen is welkom, wij streven naar diversiteit
  • uitgaan van de kracht van bewoners en niet van hun beperkingen
  • bewoners aanmoedigen en activeren
  • zoveel mogelijk zorgen en zo min mogelijk bureaucratie

De Spil gooit het roer om in de zorg

Vrijwilliger worden
bij De Spil?

Bel 06 - 33 10 24 51
De Spil:
Een alternatief
in de zorg!